Polub nas na facebooku

TEATR TU - zwycięzcą MELPOMENA 2015!

         

Informacje

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki

Pozostało jeszcze

211 dni
do zjazdu

Szkoła uczestniczy w:


Pozostało jeszcze

218 dni
do wakacji

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Liceum Ogólnokształcące

im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

zakwalifikowane zostało do I etapu Projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020”.

 

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

(Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 – Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020).

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia dla szkół:

 
  • Projekty edukacyjne dla młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą, a także różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowanie aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu.
  • Stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.
  • Budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m. in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK.
  • Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,202,053 unikalne wizyty