Komunikat
Dodane przez administrator dnia 21 lipiec 2018

     Zbliża się 100-lecie powstania Liceum Ogólnokształcego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. W tym celu Dyrekcja LO rozpoczyna działania zmierzające do uroczystych obchodów, które mają nastąpić 14 września 2019 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w przygotowaniach uroczystości. Pierwsze spotkania organizacyjne odbędą się jesienią tego roku.

Już teraz proponujemy konkurs na projekt graficzny znaczka.

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY ZNACZKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

I 100-LECIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CZARNKOWIE

 

Organizator konkursu:  

Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

Cel konkursu: 

Opracowanie projektu graficznego okolicznościowego znaczka/przypinki upamiętniającego rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie.

 

-  Warunki uczestnictwa w konkursie:  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej pracy plastycznej na temat 100-lecie odzyskania niepodległości i 100-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie”.

Udział w konkursie ma charakter ogólny i skierowany jest do mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Każdy autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.

Format prac w kształcie okręgu, kwadratu lub prostokąta w postaci pracy plastycznej wykonanej farbą, kredką, ołówkiem lub w formie grafiki komputerowej.

Pracę należy podpisać adresem mailowym lub numerem telefonu kontaktowego autora.

 

-  Termin i miejsce nadsyłania prac: 

Do 10 września 2018 r. na adres LO im. Janka z Czarnkowa ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków, lub bezpośrednio dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa wybierze najlepszą pracę konkursową.

Ogłoszenie wyników konkursu: 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody nastąpi w dniu  14 września 2018 r.


Publikacja prac:

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w LO po 14-09-2018 r.

 

-  Uwagi dodatkowe:  

Z chwilą nadesłania prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

Wyniki konkursu również będą publikowane na stronie internetowej szkoły.

Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.