LAUREAT XI OLIMPIADY „O DIAMENTOWY INDEKS AGH” Z FIZYKI
Dodane przez administrator dnia 11 kwiecień 2018

   W dniu 17 marca 2018r. w Krakowie odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Olimpiada była objęta honorowym patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

Uczestnicy olimpiady mieli do wyboru arkusze z przedmiotów tj. fizyka, matematyka, informatyka lub geografia z elementami geologii. Arkusz konkursowy składał się z 5 zadań, a czas przeznaczony na ich rozwiązanie wynosił 120 minut. Zadania konkursowe obejmowały zakresem: materiał objęty podstawą programową IV etapu kształcenia i dodatkowe zagadnienia wykraczające poza ten program nauczania. Do pierwszego etapu olimpiady przystąpiło 2564 uczniów, tytuł laureata III stopnia uzyskało 274.

 

W etapie finałowym naszą szkołę reprezentował Kamil Golik uczeń klasy trzeciej, który uzyskał status Laureata XI Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki.

 

Uczniowie, którzy uzyskali status Laureata zostają przyjęci na studia, z pominięciem warunków rekrutacji, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu. Ponadto mogą skorzystać ze specjalnego programu "PRYMUSI AGH", w ramach którego mogą ubiegać się o indywidualny program studiów i opiekę tutora, otrzymać nieodpłatne miejsce w domu studenckim lub uczestniczyć w ciekawym szkoleniu.

 

Kamilowi należą się szczególne wyrazy uznania za jego zapał i pracowitość, które pomogły mu odnieść sukces i rozsławić imię szkoły. Gratulując laureatowi, chciałabym mu życzyć by słowa Stefana Żeromskiego: „Nauka jest jak niezmierne morze…Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”, motywowały go do dalszej pracy i wielu sukcesów.

 

                                                         nauczyciel fizyki Danuta Wojewoda-Walicka