EDziennik

UONET+

View more

Plan lekcji

View more

Galeria

2019/2020

View more

Janko TV

szkolna telewizja

View more

Podręczniki

na rok 2020/2021

View more
la lf ssz

     Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektyw uzyskało honorowy tytuł „Srebrnej” Szkoły 2020, zajmując 404 miejsce w Polsce.  W województwie wielkopolskim zajęliśmy wśród wszystkich liceów ogólnokształcących 33 miejsce.

    Zgodnie z postanowieniem Kapituły szkoły oceniano za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy w olimpiadach/ 25%/, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych/ j. polski, matematyka, j. obce- 30%/ oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych/ 45%/. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych /protokoły komitetów olimpiad, zestawienia OKE Poznań oraz SIO/.

   Wysoka pozycja w rankingu to sukces wynikający z rzetelnej pracy grona pedagogicznego, ale przede wszystkim z wysiłku włożonego w naukę  ambitnych i zdolnych uczniów, którzy wybrali nasze liceum.

   Radość i duma jest tym większa, że w 2019 roku obchodziliśmy 100-lecie istnienia  naszej Alma Mater, której dzieje są częścią wspaniałej historii miasta Czarnkowa, powiatu, regionu Wielkopolski.  Sukcesy szkoły i jej uczniów są świadectwem wzorowej pracy i dobrego wychowania.  Panuje tu klimat wzajemnego szacunku, poczucia bezpieczeństwa, radości z tworzenia czegoś nowego, pięknego, wyjątkowego. Tu kształtują się charaktery młodych ludzi, zawiązują przyjaźnie.

Efektem takich działań są wysokie wyniki egzaminów maturalnych 2019. Przystąpili do niego wszyscy absolwenci klas III.

Z egzaminu maturalnego uzyskaliśmy wynik średni lub wyższy od średniej krajowej i województwa / dane do weryfikacji na stronie OKE/.

Prezentujemy je w tabeli poniżej:

 

Przedmiot poziom    Wynik LO     Czarnków Wynik  LO – woj. wielkopolskie
j. polski podstawowy 58,6% 55,7%
j. polski rozszerzony 69,0% 55,6%
matematyka podstawowy 69,6% 64,7%
matematyka rozszerzony 51,0% 46,1%
j. angielski podstawowy 79,6% 76,8%
j. angielski rozszerzony 63,7% 61,1%
j. niemiecki podstawowy 72,6% 63,0%
j. niemiecki rozszerzony 53,1% 59,0%
fizyka rozszerzony 61,0% 47,0%
geografia rozszerzony 35,0% 33,0%
biologia rozszerzony 41,0% 37,0%
chemia rozszerzony 34,0% 42,0%
historia rozszerzony 49,0% 39,0%

 

W efekcie nasi absolwenci z powodzeniem w październiku rozpoczęli studia na uczelniach wyższych -  90 absolwentów/ 83%/, pozostałe 17% to osoby, które trafiły do szkół policealnych, podjęły pracę lub prawdopodobnie wyjechały z kraju.  Z absolwentów, którzy podjęli studia wyższe na uczelniach państwowych: na UAM studiuje - 32, na Politechnice Poznańskiej- 20, na Uniwersytecie Przyrodniczym- 9, na Uniwersytecie Medycznym- 9, na Uniwersytecie Ekonomicznym- 6, na AWF- 2, w PWSZ- 6, na pozostałych uczelniach-6. Studiują m.in.  na takich kierunkach, jak: prawo/ 4 uczniów/, medycyna /4 uczniów/, filologia włoska, norweska, angielska, germańska, japonistyka, psychologia, weterynaria, architektura, geodezja, informatyka, biotechnologia…  

Różnorodność kierunków i liczba absolwentów corocznie podejmujących studia wyższe pomnożone przez dotychczasowe 100 lat pracy szkoły to ogromna rzesza ludzi wykształconych, odnoszących sukcesy zawodowe na całym świecie. Nasza szkoła to prawdziwa kuźnia talentów, wiedzy i umiejętności. Nauka w niej to gwarancja sukcesu.

W bieżącym roku szkolnym uzyskaliśmy także inne zaszczytne wyróżnienie w gronie szkół wielkopolskich. Otrzymaliśmy Super Puchar i tytuł „Cyfrowej Szkoły Wielkopolskiej @2020”, gdyż w ligach przedmiotowych zdobyliśmy najlepsze wyniki:

I miejsce-  drużyna fizyków

I miejsce – drużyna anglistów

II miejsce- drużyna matematyków

II miejsce- drużyna historyków.

Sądzimy, że w roku Jubileuszu 100-lecia szkoły absolwenci z dumą patrzą na osiągnięcia naszego Liceum i sukcesy  młodszych kolegów.

Uczniom i ich nauczycielom gratulujemy osiągniętych wyników, a wszystkich, którzy marzą o podobnym sukcesie zapraszamy do LO Czarnków.

 

z-ca dyrektora

Marzena Pietraszak

3.png2.png9.png2.png7.png1.png
Dzisiaj73
Wczoraj972
W tym tygodniu1819
W tym miesiącu8153
Od 1 grudnia 2018329271

Aktualnie na stronie

2
gości